Oratie Prof. Sie online beschikbaar

Hier vindt u de oratie van Prof. Sie van 15 februari jl. zoals deze werd uitgesproken aan de Universiteit Leiden: Oratie Sie